Hanapan ang Blog na Ito

Miyerkules, Hulyo 20, 2011

Lord You are good tutorial

Here is a tutorial I used to learn this fast and awesome song. I'll post the chords and lyrics soon


Walang komento:

Mag-post ng isang Komento